תקנון האתר

ברוכים הבאים לאתר יקב כמיסה בכתובת www.kamisawinery.com ("האתר") אשר פועל בדרכי גישה מקוונות שונות ובכלל זה מחשב ומובייל ותקנון זה חל על כל שימוש ובכל דרך.

האתר מופעל על-ידי חברת יקב כמיסה בע"מ, ח.פ. 515007755 ("החברה" או "מפעילת האתר"). האתר משמש למכירת יינות החברה ומוצרים אחרים קשורים כפי שיוחלט על-ידי החברה מעת לעת.  

האמור בתקנון זה בלשון זכר הוא לשם הנוחות בלבד והתקנון מתייחס לבני שני המינים באופן שווה.

הרכישה באמצעות האתר כפופה לתנאים המפורטים בתקנון זה אשר עלול להשתנות מעת לעת, ועל המשתמש להתעדכן בתקנון בכל כניסה לאתר.

עצם רכישת המוצר באתר תהווה הצהרה מצד הלקוח ("הרוכש" או "המשתמש") כי קרא את הוראות תקנון זה, הבין אותן והסכים להן. אנא קרא תקנון זה בקפידה היות והתקנון מהווה חוזה מחייב בינך לבין החברה.

השימוש באתר ורכישת מוצרים

 • השימוש באתר והתקשרות בעסקה כלשהי באמצעות האתר מותרת לבני 18 ומעלה בלבד. יודגש – מכירת או הספקת משקאות משכרים למי שטרם מלאו לו 18 שנים אסורה לפי דין ומהווה עבירה פלילית! צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות! החברה שומרת לעצמה את הזכות לדרוש ממקבל המשלוח (או מאוסף המוצרים באיסוף עצמי) הצגת תעודה מזהה על מנת לוודא כי הוא בגיר. החברה לא תמסור את המוצרים ככל שמקבל המשלוח הינו קטין.
 • אין לעשות שימוש באתר למטרות בלתי חוקיות.
 • האתר ניתן לשימוש כמות שהוא (AS IS). לא תהיה לרוכש כל טענה, תביעה או דרישה כלפי הנהלת האתר בגין תכונות האתר, השירות, יכולותיו, מגבלותיו או התאמתו לצרכים ודרישות אישיים של הרוכש.
 • השימוש באתר הוא לצרכים פרטיים בלבד. אין לעשות שימוש באתר לצרכים מסחריים ו/או צרכים אחרים שלא אושרו מראש ובכתב על-ידי הנהלת האתר.
 • המשתמש באתר אינו רוכש זכויות כלשהן באתר ו/או בזכויות אחרות הטמונות ו/או קשורות באתר, למעט זכות לשימוש באתר כמפורט בתקנון ובתנאי שימוש אלו.
 • המשתמש מחויב למלא פרטים מדויקים ונכונים. מבלי לגרוע מכלליות האמור, מובהר כי מסירת פרטים כוזבים הנה עבירה פלילית.
 • האתר מאפשר קנייה נוחה ובטוחה וניתן לרכוש את המוצרים בו עד גמר המלאי בלבד.
 • במידה ואזל אחד מהמוצרים שנרכשו, הנהלת האתר מתחייבת להודיעך על כך באמצעות האתר, הטלפון או כתוב הדוא"ל שמסרת וכן שומרת לעצמה החברה את הזכות להציע לך מוצר חלופי בעל אופי ומחיר דומה. אם המשתמש לא ירצה את המוצר החלופי שהחברה הציעה לו הנהלת האתר תבטל את ההזמנה ותזכה את אמצעי התשלום בו נעשתה הרכישה.
 • החברה רשאית על-פי שיקול דעתה הבלעדי לשנות את רשימת המוצרים המוצעים באתר כמו גם את מבנה האתר ותקנון האתר וזאת מבלי מתן הודעה מוקדמת. כמו כן החברה שומרת לעצמה את הזכות לעלות מבצעים או הטבות מוגבלות לפרקי זמן שונים אשר יכול ויכללו תנאים שונים מהתנאים הקבועים בתקנון זה, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי.
 • הרכישה באתר באמצעות כרטיס אשראי והעסקה תתבצע לאחר אישורה על-ידי החברה ואישור מחברת האשראי של הרוכש.
 • מחיר המוצר באתר כולל את המע"מ אך אינו כולל דמי טיפול ודמי משלוח.
 • לתשומת לב: למרות שאנו מקפידים לבדוק את המחירים המופיעים באתר, לעתים עלולה לחול טעות שבעקבותיה יוצג באתר מחיר שגוי. במקרה זה נפנה אליך לאחר שביצעת את הזמנתך, נודיע לך מהו המחיר הנכון של המוצר ונאפשר לך לאשר כי אתה מבקש לרוכשו במחיר הנכון. אם תסרב לרכוש את המוצר במחירו הנכון – לא נהיה חייבים לספקו לך ובמקרה זה לא תהיינה לך טענות כלשהן כלפי הנהלת האתר.

החזרות וביטולים:

 • מדיניות ביטול עסקאות והחזרת מוצרים באתר הינה בכפוף לתקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), התשע"א-2010 וחוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981.
 • ביטול הזמנה והחזר כספי באמצעות זיכוי באמצעי התשלום בו התבצעה הרכישה יתאפשר עד 14 ימי עסקים ממועד קבלת ההזמנה. החזרת מוצרים, למעט יין, תיעשה כשהם סגורים, באריזתם המקורית, בצירוף החשבונית המקורית. הרוכש יכול לבחור בהחלפת המוצר שרכש במוצר אחר במקום קבלת החזר כספי עבורו. הלקוח יישא בעלות החזרת המוצר לחברה.
 • לא ניתן להחזיר בקבוקי יין או כל טובין פסידים אחרים ("מוצרים שלא ניתן להחזיר").
 • למעט ביחס למוצרים שלא ניתן להחזיר, ניתן לבטל את העסקה בפניה טלפונית או באמצעות הדוא"ל לשירות הלקוחות של החברה. ביטול העסקה יהיה בתוקף רק לאחר קבלת אישור על-ידי החברה.
 • למעט ביחס למוצרים שלא ניתן להחזיר, אם ביטול ההזמנה איננו עקב פגם במוצר או עקב אי התאמה בין המוצר לבין הפרטים שהנהלת האתר מסרה לרוכש לגבי המוצר, תהיה רשאית הנהלת האתר לחייב את הרוכש בדמי ביטול בשיעור של 5% מהמחיר, או 100 ש"ח, לפי הנמוך מבין השניים. למען הסר ספק, גם אם בוצע ביטול הזמנה לפני שהמוצר התקבל בכתובת הרוכש, הנהלת האתר רשאית לחייב את הרוכש בדמי ביטול כאמור.
 • החברה תהא רשאית על פי שיקול דעתה הבלעדית לבטל הזמנה, וזאת מכל סיבה שהיא, ללא צורך בהנמקה או הודעה מראש, וזאת אף אם הרוכש כבר קיבל הודעה על אישור הרכישה. הודעה על ביטול הרכישה תימסר לרוכש, ולא יהיו לו כל טענה או דרישה כלפי החברה בגין ביטול העסקה על ידה. הרוכש לא יהיה זכאי לכל פיצוי מהחברה בגין הביטול ו/או השינוי כאמור. במקרה זה, יזוכה הרוכש בתשלום סכום ההזמנה.

משלוחים וזמני אספקה

 • האתר מאפשר את בחירת סוג המשלוח: איסוף עצמי מבית העסק או לחלופין משלוח עד הבית בתוספת דמי משלוח. הסכום תלוי בסוג ומקום המשלוח. האפשרות להזמין מוצרים באתר מוגבלת לאזורים בארץ בהתאם למפת אזורי החלוקה של חברת המשלוחים עמה אנו עובדים ("איזור החלוקה"). לחברה הזכות הבלעדית לשנות את איזורי החלוקה, זמני האספקה ומחיר המשלוח מעת לעת, ללא מתן הודעה מוקדמת מראש.
 • איזורי החלוקה נכון למועד תקנון זה הינם:
  • כל הארץ – אספקה בתוך 5 ימי עסקים בימים א-ה;
 • איסוף עצמי מבית העסק – הרוכש יוכל לאסוף את המוצרים שהזמין מבית העסק בתוך שני ימי עסקים לאחר יום ההזמנה והם יישמרו בו עד 14 ימים לאחר מכן.
 • עלויות המשלוח הינם כפי שהן מופיעות בעמוד התשלום של רכישת המוצר.
 • המשלוחים מבוצעים על-ידי צד שלישי אשר מספק שירותי משלוח לחברה. החברה איננה אחראית לכל פעולה או מחדל של חברת המשלוחים. הלקוח יקבל את המשלוח, בהתאם לאיזור החלוקה בו נמצא, כמפורט לעיל. מועדי המשלוח יחושבו החל ממועד קבלת אישור העסקה מחברת האשראי או שירות תשלומים אחר (ככל שיתאפשר). הנהלת האתר תפעל כמיטב יכולתה על מנת לספק את המוצרים במהירות המרבית.
 • המשלוח יימסר לרוכש ו/או למי מטעמו בכתובת בה נקב הרוכש בעת הרכישה בלבד. במידה והרוכש ו/או מי מטעמו לא יהיה נוכח בעת האספקה במען המבוקש, יוחזרו המוצרים לחברה ומועד חלופי לאספקה יתואם באחריות הרוכש. במקרה כזה יחויב הרוכש בדמי משלוח נוספים. האמור לעיל לא יחול במידה והרוכש יציין בהזמנה כי הוא מסכים שהמוצרים יושארו לידת הדלת. האחריות הבלעדית תהא שלא הרוכש.
 • החברה לא תהא אחראית לכל איחור ו/או עיכוב באספקה ו/או אי-אספקה, שנגרמה כתוצאה מכוח עליון ו/או מאירועים שאינם בשליטתה.

אחריות מוצרים

 • האחריות לטיב המוצרים המפורסמים לרכישה באתר חלה על החברה. האחריות למוצר מכסה פגמים מהותיים בגוף המוצר אשר נגרמו על ידי החברה.
 • האחריות תקפה רק לגבי לקוח המחזיק בידיו הוכחת קנייה מקורית ורק אם הרכישה נעשתה באמצעות אתר החברה. החברה שומרת לעצמה את הזכות לדרוש מהרוכש להוכיח כי הינו הרוכש המקורי של המוצר.
 • הרוכש יהיה רשאי להחלפת המוצר הפגום או לזיכוי כספי בעבורו, אלא אם הפגם נוצר בשל רשלנותו של הרוכש.
 • החברה לא תהא אחראית לכל נזק ישיר או עקיף הנובע מהשימוש במוצר לרבות כל נזק מקרי, מיוחד, עקיף או תוצאתי – ככל שהחוק מתיר זאת. על הרוכש חלה האחריות וכל סיכון וחובות עבור אובדן, נזק וחבלה לגופו ו/או לרכושו ו/או לרכושם ו/או לגופם של צדדים שלישיים, הנובעים מהשימוש ו/או אי השימוש במוצר, למעט במקרים בהם נקבע כי הנזק האמור נגרם עקב רשלנותה הבלעדית של החברה.

שימוש בעוגיות (Cookies)

 • מפעילת האתר תהא רשאית לעשות שימוש ב"עוגיות", לרבות על מנת לספק לך שירות מהיר ויעיל ולחסוך ממך את הצורך להזין את פרטיך האישיים בכל כניסה לאתר.
 • מובהר כי השימוש ב"עוגיות" יהיו בכפוף ללחיצתך על "אישור" בכניסתך לאתר.

נגישות

 • האתר מונגש לציבור אנשים עם מוגבלות בכפוף לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, תשנ"ח-1998 וכן בכפוף לתקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (התאמות נגישות לשירות), תשע"ג-2013

פרטיות ואבטחת מידע

 • פרטיו האישיים של הרוכש ישמרו במאגרי המידע הרשומים של החברה וייעשה בהם שימוש על-ידי החברה, בין היתר, לדיוור ישיר ללקוחות, מתן שירות ללקוחות, ניהול מועדון לקוחות, ניהול מכירות, שיווק וגיוס לקוחות, צרכים תפעוליים ושיווקיים ועוד. השימוש ייעשה בכפוף להוראות כל דין ולהוראות מדיניות פרטיות זו.
 • החברה מתחייבת שלא לעשות שימוש במידע המסופק לה על-ידי הרוכש באתר אלא על מנת לאפשר את הרכישה באתר ובהתאם לכל דין. החברה לא תעביר לאף גורם אחר את פרטי הרוכש אלא אם קיבל דרישה לכך מאחת מרשויות המדינה או הסכמה מפורשת של הרוכש.
 • השימוש באתר יחשב כשהסכמה מלאה למדיניות פרטיות זו והרוכש מסכים ו/או מביע את הסכמתו לאיסוף, לשימוש ולחשיפת המידע האישי שלו. באם אינך מסכים לאמור, נתונה הברירה בידיך שלא לעשות שימוש בשירותי האתר.
 • החברה לא תעשה כל שימוש בפרטים של אמצעי התשלום של הרוכש אלא לביצוע תשלום בגין עסקה אותה הוא ביקש לערוך, ופרטים אלו לא יועברו לאף גורם זולת לצורך זה. למרות האמור לעיל, החברה תהא רשאית להעביר פרטיו האישיים של הרוכש לצד שלישי במקרים בהם הרוכש ביצע מעשה או מחדל הפוגעים ו/או העלולים לפגוע בחברה ו/או בצדדים שלישיים כלשהם, הרוכש עשה שימוש בשירותי החברה לביצוע מעשה בלתי חוקי, אם התקבל לידי החברה צו שיפוטי המורה לה למסור את פרטי הרוכש לצד שלישי וכן בכל מחלוקת או הליכים משפטיים וכיוצ"ב.
 • החברה תוכל להשתמש בפרטיו האישיים של הרוכש, ללא זיהוי הרוכש הספציפי, לצורך ניתוח מידע סטטיסטי והצגתו ו/או מסירתו לגורמים אחרים.
 • מאחר שמדובר בביצוע פעולות בסביבה מקוונת, אין באפשרותה של החברה להבטיח חסינות מוחלטת מפני חדירות למחשביה או חשיפת המידע האגור בידי מבצעי פעולות בלתי חוקיות. אם יעלה בידי צד שלישי לחדור למידע אשר שמור בידי החברה ו/או להשתמש בו לרעה, לא תהיה לרוכש כל טענה, תביעה או דרישה כלפי החברה.

מידע פרסומי

 • בכפוף להוראות חוק התקשרות (בזק ושידורים), התשמ"ב-1982, לא ישלח מפרסם פרסומת מסחרית בדואר אלקטרוני או באמצעי בזק אחר, ללא קבלת הסכמה של הנמען. ככל שניתנה הסכמה שלך כאמור, תוכל לחזור בך מהסכמה זו בכל העת באמצעות כפתור ההסרה מרשימת התפוצה המצורף לכל מידע פרסומי או באמצעות שליחת הודעת סירוב לדואר האלקטרוני המיועד לכך המופיע באתר.

קניין רוחני

 • כל זכויות הקניין הרוחני באתר זה הינן רכושה הבלעדי של החברה.
 • אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, לפרסם או להשתמש בכל דרך אחרת במידע כלשהו מן האתר, אלא אם ניתנה הסכמה לכך מראש ובכתב מטעם החברה.

דין וסמכות שיפוט

 • פרשנותו ואכיפתו של תקנון זה ו/או כל פעולה או סכסוך הנובע ממנו ייעשו בהתאם לדין הישראלי בלבד ולבית המשפט המוסמך בחיפה תהא מסורה סמכות השיפוט הבלעדית.